Zaproszenie do składania ofert Nr 4A/KOR

Date

Spółka AWA Waters zaprasza do składania ofert na realizację zlecenia obejmującego doradztwo dotyczące: wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, w zakresie w zakresie projektowania grafiki i opisów oraz prezentacji produktów – rynek Korea Południowa, dla produktu „nanoGold Water”.

Oferty wraz z informacją o terminie ich ważności prosimy składać na adres spółki office@awa-waters.com. Spółka niezwłocznie powiadomi podmiot, którego oferta zostanie wybrana. Zlecenie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

More
articles